5.2.10


Foto: Joel Alvarez
En frikyrklig representant jonglerar och leker med barnen som besöker köpcentret.

Inga kommentarer: