15.2.10


Foto: Joel Alvarez
Grupp människor som testar sitt blodsocker.

Inga kommentarer: