8.4.09


Foto: Joel Alvarez
En Söder-häst.

Foto: Joel Alvarez
Min mor i köket.

Inga kommentarer: