3.2.09


Foto: Joel Alvarez
Rusningstrafik på Centralstationen.

Foto: Joel Alvarez

Inga kommentarer: