19.1.09


Foto: Joel Alvarez
Mannen lever på ett av de flytande öarna i Puno - Peru.

Inga kommentarer: