3.4.08

NANTA


Foto: Joel Alvarez

Foto: Joel Alvarez

Foto: Joel Alvarez
De har ar gatubarn som lever pa att putsa skor, tigga, guida, sjunga pa bussar osv.
Sen finns det en organisation som heter NANTA, dar far de lunch och kurser sa att de lar sig tillverka saker de sedan kan salja for att overleva...

Inga kommentarer: