30.4.08

Autonomi?Foto: Någon Cambatidning
Oppositionens högerparti "Juvenil Crucenista"

Läget här i Bolivia är inte de mest stabila just nu. Vi har fått klartecken om att inte lämna La Paz under helgen pga. säkerhetskäl. Det kommer hållas ett autonomival i den rika staden Santa Cruz nu den 4 maj. De mest pessimistiska ser en inbördeskrig komma. I vilket fall som helst så är folk oroliga att landet ska splittras och att ett nytt Kosovo ska uppstå. Autonomivalet är också olagligt och därför ha regeringen bestämt att inte skicka poliser för säkerhet. Jag tror o andra sidan att det då det som poliser kommer att behövas som mest. I Santa Cruz åker de rika ungdomarna runt med hakkors fastklistrade på sina bilar. Frågan är om de verkligen vet dess innebörd.
Mer info på: www.latinamerika.nu

Inga kommentarer: